Nuo 2018 m. lapkri?io 5 d. JAV ambasados konsulinis skyrius suteiks galimyb? tam tikrus reikalavimus atitinkantiems Lietuvos pilie?iams kreiptis d?l vizos be pokalbioDaugiau apie tai skaitykite: http://ustraveldocs.com/lt_lt/lt-svc-iwoprogram.asp.


 2018 m. bir?elio 26 d. Jungtini? Valstij? Auk??iausiasis Teismas pri?m? sprendim?, leid?iant? toliau vykdyti Prezidento ?sak? 9645 (P. P.). Tam tikriems Irano, Libijos, ?iaur?s Kor?jos, Somalio, Sirijos, Jemeno ir Venesuelos pilie?iams taikomi draudimai ir apribojimai lieka galioti. Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?i? nuorod?


PRANE?IMAS RUSIJOS FEDERACIJOJE GYVENANTIEMS PAREI?K?JAMS, TEIKIANTIEMS PARAI?K? JAV VIZAI GAUTI. Rusijoje gyvenantys asmenys, kurie negali pateikti parai?kos JAV vizai gauti laiku, savo parai?k? gali pateikti JAV ambasadoje Vilniuje. Parei?k?jai neprivalo gyventi Lietuvoje, kad gal?t? kreiptis d?l vizos ? JAV ambasad? Vilniuje, ta?iau, pateikant parai?k? vizai gauti ir pokalbio d?l vizos metu, jie privalo būti Lietuvoje, nes parai?kos i? asmen? nepriimamos, jei jie yra ne Lietuvos teritorijoje. Planuojant pokalb? d?l vizos, visi parei?k?jai turi papildomai nurodyti adres? Lietuvoje (vie?but?, giminait?, biur?).


Jeigu esate Bevizio re?imo programoje dalyvaujan?ios ?alies pilietis, ta?iau negalite vykti ? JAV pagal ?i? program?, turite kreiptis d?l neimigracin?s vizos.  Tuo tikslu turite sumok?ti kreipimosi d?l vizos mokest?, internetin?je svetain?je ceac.state.gov/genniv u?pildyti krepimosi d?l vizos parai?k? DS-160, ir u?siregistruoti ? pri?mim?. Jeigu jums reikia i?vykti nedelsiant, galite kreiptis d?l pokalbio skubos tvarka. Teikdami pra?ym? nurodykite kelion?s laik? ir tiksl?, bei prid?kite i? JAV muitin?s ir sien? apsaugos tarnybos gaut? atsakym? d?l leidimo keliauti ? JAV be vizos (ESTA).

Daugiau informacijos apie Beviz? re?im?, o taip pat ir pasams taikomus reikalavimus rasite ineternetiniame tinklalapyje  https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html


Svarbi informacija!
Kartais pokalbis būna paskiriamas dien? prie? JAV arba Lietuvos valstybin? ?vent?. Paprastai mes gr??iname pasus su vizomis kit? darbo diena po pokalbio. Ta?iau, jei jūs? pasirinkta pokalbio diena yra prie? ?ventin? dien?, nor?tume jus persp?ti, kad jūs? pas? su viza gr??insime tik po ?vent?s. ?ventini? dien? s?ra?? galima per?iūr?ti ?ia: https://lt.usembassy.gov/holiday-calendar/

Mount Rushmore - South Dakota

D?kojame, kad lankot?s tarnybos, teikian?ios konsultacijas JAV viz? klausimais Lietuvoje, internetin?je svetain?je. ?ia rasite informacij? apie JAV neimigracines ir imigracines vizas, bei reikalavimus joms gauti. ?ioje svetain?je taip pat su?inosite, kaip sumok?ti kreipimosi d?l vizos mokest? ir kaip u?siregistuoti pokalbiui JAV ambasadoje.

Tai oficiali JAV ambasados internetin? svetain?.

现金棋牌注册送3金币 陕西快乐十分任2 北京十一选五的遗漏号 山西快乐10分钟走势图 欧洲快乐赛车彩票 山东十一选五推荐 网球肘要多久才能恢复 黑龙江11选5遗漏 统计 快乐10分在线开奖 澳洲幸运10现场开奖 江西多乐彩网站